(06-20) 383-9947   info@tavugyvitel.hu

Adatkezelési tájékoztató


Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a www.tavugyvitel.hu honlap használata során felmerülő személyes adatkezelésről a honlap használata előtt tudomást szerezzen a természetes személy felhasználó.


A honlapok üzemeltetője: Távügyvitel Kft. (továbbiakban Szolgáltató)Alapfogalmak:


Adatkezelés: Az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, átalakítása, lekérdezése, megtekintési lehetősége, felhasználása, terjesztése vagy bármilyen módon elérhetővé tétele. Ez történt automatikus gépi vagy manuális módszerekkel.


Adatkezelő: aki az adatkezelés célját és eszközét meghatározza


Adatfeldolgozó: aki az Adatkezelő utasítására, az ő nevében és az általa kijelölt célnak megfelelően kezeli a személyes adatot. Másra nem használhatja a számára elérhetővé tett személyes adatokat.


Személyes adat: természetes személyre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján egyértelműen azonosítható a természetes személy


A Távügyvitel Kft. vállalkozások könyvelését végzi, ezért főleg céges adatokat kezel. Azonban az EU rendelet értelmében néhány rendelkezésre bocsátott adat (pl. céges kapcsolattartó neve, elérhetősége, saját nevet tartalmazó céges email cím, IP cím) személyes adatnak minősül.


Felhasználó: Akik a Szolgáltató által üzemeltetett honlapokat látogatják, akik azokon a felületeken bármilyen űrlapot töltenek ki vagy azon szereplő email címre üzentet továbbítanak.Az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei:


Távügyvitel Online Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Távügyvitel Kft.)

Cégjegyzékszám: 01-09-684706

Adószám: 11947866-2-43

Székhely: 1112 Budapest, Cirmos u. 3. 10/62.

Email: info@tavugyvitel.huAz adatkezelés célja:


 • üzleti tevékenységgel összefüggő kapcsolattartás

 • ajánlatküldés a Felhasználó kérésére

 • szerződéskötés előkészítése, szerződéskötés

 • online tartalomszolgáltatás

 • a honlap megfelelő teljesítményének és működésének biztosítása

 • a szolgáltatás hatékonyabbá tétele

 • közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresések (pl. hírlevél)A kezelt adatok köre:


Kapcsolattartás/Ajánlatkérés kezdeményezése űrlapon vagy email címen:


 • Kapcsolattartó neve

 • Kapcsolattartó email címe

 • Beosztása

 • Telefonszáma


Honlap látogatása során:


 • a látogató által használt IP címe

 • a böngésző típusa

 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl. nyelv)

 • látogatás időpontja

 • a meglátogatott oldalak, aloldalakAz adatkezelés jogalapja:


 • Szerződés teljesítése a jogalap minden esetben, amikor

  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél vagy

  • a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az adatok kezelése.

 • Hozzájárulás a jogalap a következő esetekben:

  • hírlevél küldése a Felhasználónak

  • üzletszerzési direkt megkeresés küldése a Felhasználónak

  • Cookie-k használata a Felhasználó látogatása közbenCookie-k (Sütik):


A honlapjainkon úgynevezett sütik (adatfájlok) rögzítik a weblap látogatottsági adatait. Ezek részletesen a kezelt adatok körénél felsorolásra kerültek.


Ezen adatokat azért gyűjtjük, hogy szolgáltatásunkat egyre jobban testre szabhassuk és olyan információt kínálhassunk a weblapunk látogatóinak, amelyek valóban érdeklik őket.


Egyes adatokat statisztikai szempontból használunk fel. Ezek már összesített és általános információk, amelyekből konkrétan nem azonosítható egyetlen természetes személy sem.


Néhány süti azért szükséges, hogy a weblap megfelelően működjön és hatékonyabbá tegye a Felhasználó számára az élményt.


A Felhasználó bármikor visszavonhatja a weblapon a sütik alkalmazását. Ez azonban azzal járhat, hogy a weblap bizonyos részei nem megfelelően jelennek meg, vagy kevésbé lesznek felhasználóbarátak.Személyes adatok címzettjei:


A személyes adatokat alapvetően csak a Szolgáltató, annak munkatársai és vele alvállalkozóként együttműködő szolgáltatók köre ismerheti meg. Az ezekhez való hozzáférés korlátozott és szabályozott a Szolgáltató által.


Harmadik félnek adatot csak jogszabályi vagy hatósági előírások alapján továbbít Szolgáltató.Az adatkezelés időtartama:


A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

A hozzájárulással megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatbiztonság:

A Távügyvitel Kft. elkötelezett ügyfelei, leendő ügyfelei és honlapját látogató személyek adatainak védelme iránt, ezért megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amellyel a személyes adatok védelmét biztosítja.A Felhasználó jogai:


Ön, mint az adat alanya a következőket kérheti:


 • személyes adataihoz való hozzáférést

 • azok helyesbítését

 • törlését vagy kezelésének korlátozását (hacsak jogszabály nem tiltja ezt)

 • személyes adatainak harmadik személy részére történő átadását vagy ennek megtiltását

 • nálunk tárolt személyes adatairól másolatot

 • adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását


A fentiekkel kapcsolatos kéréseit a következő email címre küldheti: info@tavugyvitel.hu


A fentiek tekintetében küldött kéréseire belátható időn belül válaszolunk, de legkésőbb a jogszabályi határidőn, 30 napon belül.A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu